PUG, PUZ, PUD

PUG, PUZ, PUD

 Autorizaţii pentru amplasarea şi/sau execuţia de lucrări în zona drumurilor naţionale pentru planuri urbanistice generale, zonale şi de detaliu
1. Cerere tip;
2. Copie a Certificatului de Urbanism, cu termen de valabilitate, eliberat de organele competente pentru PUZ, cu specificare obiectului planului urbanistic;
3. Proces verbal de constatare pe teren, încheiat de către Secţia de Drumuri Naţionale pe raza căreia se execută lucrarea;
4. Acordul Inspectoratului de Poliţie Judeţean – Serviciul Poliţiei Rutiere;
5. Proiect tehnic

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu